Popularne tagi

Niekonstytucyjność przepisu: skutek ex nunc, skutek ex tunc

Praktyka sądów związana z wykonywaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie jest jednolita. Różnice te stają się szczególnie widoczne, gdy przyjrzeć się stanowisku prezentowanemu w niektórych kwestiach przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Dobre praktyki

Rzemieślnik, trochę artysta

O związkach sztuki i prawa, etosie sędziego oraz kondycji wymiaru sprawiedliwości w 20 lat po ustrojowym przełomie – rozmowa z Jerzym Stępniem, byłym sędzią i przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, dziś publicystą

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Aplikacja i kariera

212 k.k. czyli prawo do prześladowania

Utrzymywanie w kodeksie przestępstwa pomówienia nie ma nic wspólnego z dbałością o poziom debaty publicznej. W praktyce to przepis sankcjonujący sytuację, w której funkcjonariusze wszelkich władz nie muszą liczyć się

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Opinie

Racjonalizacja, nie oszczędności

Pomysł przekształcenia 116 sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe większych sądów to jeden z najbardziej krytykowanych elementów reformy struktury organizacyjnej sądownictwa. Czy krytyka ta jest zasadna? Od czasu upublicznienia pod koniec

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 12 » Wokanda

Współpraca polskich i niemieckich prawników

Dwudziesta rocznica podpisania układu o przyjaźni pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec jest dobrą okazją dla przypomnienia współpracy polskich i niemieckich prawników. Prezes Brandenburskiego Sądu Krajowego Wolf Kahl był

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 9 » Felieton

Prawo karne a skuteczny biznes

Kodeks karny nie jest najlepszym miejscem do regulowania zasad gospodarowania, zaś spory pomiędzy podmiotami życia gospodarczego winny być rozstrzygane nie przez sądy karne, a przede wszystkim przez sądy gospodarcze i

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 6 » Felieton

O Trybunale i 12 kandydatach

Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Znakomici kandydaci, olbrzymie zainteresowanie posłów i opinii publicznej, troska o jakość procedur. Wszystko to na okoliczność 25-lecia Trybunału – symbolu naszej praworządności i demokracji. Pod koniec

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 4 » Felieton

Dobro jednostki i dobro ogółu

Wyrażoną w Europejskiej Konwencji Bioetycznej zasadę, że interes i dobro istoty ludzkiej przeważają nad interesem społeczeństwa, powinniśmy wpisać do konstytucji. Felieton, który będzie ukazywał się na łamach kwartalnika „Na wokandzie”,

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 1 » Felieton