Popularne tagi

Świadek pod ochroną

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad ustawą o ochronie pokrzywdzonego i świadka. Jej najważniejsze założenia to wprowadzenie zasady poufności danych uczestników postępowań karnych oraz transparentnych instrumentów ochrony policyjnej. W Polsce brak jest kompleksowego aktu

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 20 » Wokanda