Popularne tagi

Kierunek: obywatel

Wysiłki środowiska sędziowskiego koncentrują się na zagadnieniach związanych z relacjami władzy sądowniczej z wykonawczą, a nie ze społeczeństwem. To strategiczny błąd. Najlepszym gwarantem niezależności sądów są bowiem zaufanie i autorytet, jakimi trzecia władza cieszy

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Opinie

Karne (r)ewolucje

Od opracowania nowego modelu procesu karnego, przez stypizowane przestępstwa stalkingu, po projekt nowelizacji Kodeksu karnego – oto dorobek czterech lat pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla.

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wydarzenia

Budżet wciąż rosnący

Projekt budżetu sądów na 2014 r., pomimo trudnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej państwa, zakłada zwiększenie wydatków. Na działalność orzeczniczą oraz zapewnienie warunków do sprawnej pracy sądów przewidziano o 250 mln zł więcej

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wydarzenia

Okiem Kowalskiego

W sądach z roku na rok zaobserwować można pozytywne zmiany odczuwalne dla obywateli. Wciąż jednak zdarzają się zjawiska niepożądane, jak nieuzasadnione ograniczanie jawności rozpraw, spóźnienia rozpraw czy niewłaściwa kultura ich prowadzenia.

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wokanda

Co z tą sprawnością?

Analiza statystyk dotyczących orzecznictwa prowadzi do przekonania, że w Polsce – mimo wysokich nakładów budżetowych na sądownictwo – w zbyt wielu przypadkach obywatele mają do czynienia ze „sprawiedliwością spóźnioną”. Tymczasem

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wokanda

Takie Rzeczypospolite, jakie sędziów chowanie

O reformie wymiaru sprawiedliwości mówi się najczęściej w kontekście zmian ustrojowych czy poważnych rozwiązań legislacyjnych. Mniej uwagi poświęca się choćby systemowi kształcenia ustawicznego. A wymaga on zmian zasadniczych. Minęły czasy,

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Felieton

Korzyść czy strata? Sześć miesięcy po reorganizacji

Ostatnia reforma struktury sądownictwa powszechnego w żaden sposób nie ograniczyła dostępu obywateli do sądu. Doprowadziła natomiast do lepszego wykorzystania potencjału kadry orzeczniczej oraz zmniejszyła różnice w jej obciążeniu. Oto analiza skutków połączenia 79 sądów

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wokanda

Zarządzanie sprawiedliwością: konieczność planowania i koordynacji

Polska Temida od wielu lat cierpi z powodu braku jednolitej, stałej wizji rozwoju. W codziennej pracy sądów i prokuratur przekłada się to na gorszą sprawność funkcjonowania systemu i niechęć do kolejnych zmian. Narzędziem służącym wypracowaniu wspólnej strategii dla

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wokanda

Informatyzacja sądów – korzyść dla przedsiębiorców

Za nami m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, zdalny wgląd do elektronicznej księgi wieczystej czy nagrywanie rozpraw. Przed nami – integracja rejestrów sądowych, dostęp on-line do informacji o stanie spraw oraz system

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda

Niebezpieczni sprawcy: izolacja, leczenie, nadzór

W najbliższych pięciu latach zakłady karne opuści kilkunastu wyjątkowo niebezpiecznych sprawców przestępstw – skazanych na kary śmierci, które w 1989 r. w drodze amnestii zamieniono na kary 25 lat pozbawienia wolności. Wielu z nich zapowiada powrót

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda

Oblicza sprawności

Jak wynika z najnowszego raportu CEPEJ, efektywność polskich sądów kształtuje się na poziomie średniej europejskiej. W porównaniu z innymi państwami Rady Europy nie mamy też aż tak dużo sędziów i aż tak mało urzędników sądowych,

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda

Budżet sądownictwa: optymizm w kryzysie

Mimo trwającego spowolnienia gospodarczego, z roku na rok poziom wydatków w sądownictwie powszechnym rośnie. Tak będzie również w 2013 r. Zgodnie z planem budżetu, ponad połowę dodatkowych nakładów na wymiar

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wydarzenia

Doing Business 2013: sukces polskich sądów

Najnowszy raport „Doing Business” wskazuje, że Polska jest światowym liderem reform w obszarach warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, w tym reform w wymiarze sprawiedliwości. To efekt dostrzeżenia przez Bank Światowy realnych

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wydarzenia

Sąd na telefon

Ostatnie wydarzenia w sądzie w Gdańsku przywołały ponure wspomnienia „słusznie minionej przeszłości”. Wywołały też refleksję nad tym, iż nie możemy z całą pewnością przyjąć, że niewłaściwy telefon od „właściwej” osoby

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Felieton

Temida w aferach medialnych

Prasa, w poszukiwaniu sensacji, formułuje niesprawiedliwe, nierzetelne oceny kondycji wymiaru sprawiedliwości. Wtórują jej politycy, grając wizerunkiem „złych sędziów”. A sami sędziowie? Urażeni, milczą wyniośle. Ze szkodą dla państwa i prawa

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Opinie