Popularne tagi

Na wokandzie ETPCz

Od początku września do połowy listopada 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał trzy wyroki w sprawach polskich, dwukrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Stwierdzenie

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Wokanda

Środek tymczasowy w postępowaniu przed Trybunałem

Europejski Trybunał Praw Człowieka może korzystać z środków tymczasowych (interim measures), które służą prawidłowemu przebiegowi postępowania i gwarancji interesów stron. Jakie są podstawy stosowania takich środków, w jakiego rodzaju sytuacjach

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Od połowy czerwca do początku września 2016 roku Trybunał wydał siedem wyroków w sprawach przeciwko Polsce, pięciokrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji przez władze krajowe.  Trzy spośród owych siedmiu wyroków dotyczyły formułowanych

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 30 » Wokanda

Strasburg a skuteczny krajowy środek prawny

W myśl Artykułu 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka odpowiedzialność za zagwarantowanie praw i wolności w niej przewidzianych spoczywa w pierwszej kolejności na władzach krajowych, a cały system ochrony praw człowieka

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 30 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Od marca do połowy czerwca 2016 r. Trybunał zajmował się sprawami polskimi osiem razy, przy czym część z nich dotyczyła problemów rozstrzygniętych już w jego orzecznictwie. Trybunał wydał w tym

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 29 » Wokanda

Uzasadnienia orzeczeń sądowych a Trybunał w Strasburgu

Trybunał w Strasburgu niejednokrotnie stwierdzał naruszenie poszczególnych postanowień Konwencji w sytuacji, gdy sąd krajowy nie sprostał w sposób należyty obowiązkowi przywołania i wyjaśnienia przyczyn podjęcia określonego rodzaju decyzji. Tak było

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 29 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu i październiku 2015 roku, Trybunał pięciokrotnie wyrokował w sprawach przeciwko Polsce, czterokrotnie stwierdzając naruszenie postanowień Konwencji. Niepotrzebne kontrole osobiste W wyroku wydanym w sprawie Milka przeciwko Polsce

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Wokanda

Wyroki ETPCz: wykonywanie

Publiczne zainteresowanie orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ustaje z reguły w momencie jego wydania, ewentualnie gdy stanie się on ostateczny. Wyrok Trybunału stwierdzający naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kończy pewien etap postępowania,

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Dobre Praktyki

Na wokandzie ETPCz

Prezentujemy omówienie najciekawszych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach polskich od grudnia 2014 do lutego 2015 r. Trybunał w Strasburgu, we wspomnianym okresie, wydał w sprawach polskich dziewięć wyroków, siedmiokrotnie

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Wydarzenia

Strasburg o zasadzie domniemania niewinności

Domniemanie niewinności stanowi fundament prawa do rzetelnego procesu karnego. Europejski Trybunał Praw Człowieka, orzekając w sprawach przeciwko Polsce, kilkakrotnie negatywnie ocenił praktykę jego naruszania, przesądzając tym samym o odpowiedzialności za

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 23 » Dobre Praktyki

Na wokandzie ETPCz

Prezentujemy omówienie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych od marca do maja 2014 r. – ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń zapadłych w sprawach przeciwko Polsce. Trybunał w Strasburgu we wspomnianym okresie wydał w sprawach

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 21 » Wydarzenia

Na wokandzie ETPC

Prezentujemy omówienie najciekawszych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach polskich od grudnia 2013 do lutego 2014 r. Trybunał w Strasburgu we wspomnianym okresie wydał w sprawach polskich osiem wyroków, siedmiokrotnie

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Wydarzenia

Na wokandzie ETPCz

Trybunał we wspomnianym okresie wydał 8 wyroków, naruszenie postanowień Konwencji stwierdzając w trzech spośród nich. Dotyczyły one tak prawa do życia w aspekcie proceduralnym (Przemyk przeciwko Polsce, wyrok z 17

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 19 » Wydarzenia

Co z tą sprawnością?

Analiza statystyk dotyczących orzecznictwa prowadzi do przekonania, że w Polsce – mimo wysokich nakładów budżetowych na sądownictwo – w zbyt wielu przypadkach obywatele mają do czynienia ze „sprawiedliwością spóźnioną”. Tymczasem

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wokanda

Strasburg a działania policji

W przekazie medialnym co jakiś czas pojawia się temat nadużyć, których funkcjonariusze Policji mają dopuszczać się względem zatrzymanych. Takie praktyki, a także wadliwe postępowania wyjaśniające w tych sprawach, mogą stanowić

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wokanda