Popularne tagi

Optymizm kontradyktoryjny

Rozmowa z Moniką Zbrojewską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialną za działania legislacyjne resortu, doktorem habilitowanym nauk prawnych, adwokatem. Artur Pawlak: – Pani minister, co nas czeka po 1 lipca? Paraliż postępowania

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Wokanda

Dużo zadań, mało czasu

Wejście w życie reformy procedury karnej, ustawa o biegłych sądowych, budowa systemu bezpłatnej pomocy prawnej. Rozmowa z ministrem Cezarym Grabarczykiem o priorytetach Ministerstwa Sprawiedliwości do końca kadencji rządu. Artur Pawlak: – W pierwszych dniach po

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 23 » Wokanda

Pozytywnie o sędziach

O podobieństwach między sędzią a profesorem prawa, jakości pracy polskiej Temidy oraz wyzwaniach stojących przed Sądem Najwyższym – wywiad z prof. Małgorzatą Gersdorf, Pierwszym Prezesem SN. Artur Pawlak: – Jak

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 23 » Aplikacja i Kariera

Największa władza na ziemi

O istocie sędziowania, wyzwaniach procesu karnego oraz przygodzie z polityką – rozmowa z sędzią Barbarą Piwnik, od 29 lat orzekającą w sprawach karnych.  – Pani Sędzio, czy wychodząc z sądu po

Tagi:
Opublikowano w Numer 22 » Aplikacja i kariera

Jestem publicznością

Rozmowa z Heleną Kowalik, reporterką sądową. Andrzej Dryszel: – Wymierzanie sprawiedliwości jest medialne. Powstają na ten temat mniej lub bardziej wymyślone reportaże, seriale, rozmaite inscenizacje, także z udziałem prawdziwych sędziów i mecenasów.

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Wokanda

Egzamin z państwa prawa

Rozmowa z Jerzym Kozdroniem, sekretarzem stanu w MS i najbliższym współpracownikiem Ministra Sprawiedliwości, wcześniej sędzią, radcą prawnym, posłem, wieloletnim członkiem sejmowych komisji – ustawodawczej oraz sprawiedliwości i praw człowieka. – Artur Pawlak: Panie Ministrze,

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Wokanda

Adwokatura, która nie wróci

O istocie zawodu obrońcy, konieczności oparcia się merkantylnym pokusom oraz zagrożeniach dla współczesnej palestry – rozmowa z mecenasem Maciejem Dubois, obrońcą w wielkich procesach politycznych PRL-u, wieloletnim dziekanem warszawskiej rady

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Aplikacja i kariera

Władza pod sędziowską kontrolą

Rozmowa z Ireną Kamińską, sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego i ekspertem w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, prezesem Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. – Pani Sędzio, przez wiele lat pracowała Pani w sądzie powszechnym, dziś orzeka Pani

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Aplikacja i kariera

Ile wolności, tyle odpowiedzialności

O kondycji państwa prawa po ćwierćwieczu transformacji, wyzwaniach polityki karnej oraz przyszłości czekającej młodych adeptów prawa – wywiad z prof. Andrzejem Zollem, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. – Państwo, racja

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Aplikacja i kariera

Rzemieślnik, trochę artysta

O związkach sztuki i prawa, etosie sędziego oraz kondycji wymiaru sprawiedliwości w 20 lat po ustrojowym przełomie – rozmowa z Jerzym Stępniem, byłym sędzią i przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, dziś publicystą

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Aplikacja i kariera

Od legislacji do deregulacji

O dostępie do zawodów prawniczych, mankamentach procesu legislacyjnego oraz nowych standardach tworzenia prawa w resorcie rozmawiamy z Podsekretarzem Stanu Michałem Królikowskim, nadzorującym w Ministerstwie Sprawiedliwości m.in. departamenty legislacyjny i zawodów

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 12 » Wokanda

Czekając na zmiany

O konieczności wprowadzenia kontradyktoryjnego postępowania karnego, oportunizmu w ściganiu przestępstw i uproszczenia procedur rozmawiamy z prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim, adwokatem, byłym Ministrem Sprawiedliwości. – Co Pana Profesora fascynuje w prawie karnym?

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Studia i kariera

Ministerstwo nieustępliwego dialogu

O planach reformy wymiaru sprawiedliwości, konieczności współpracy ze środowiskiem sędziowskim i zaletach dialogu rozmawiamy z Jarosławem Gowinem, nowym Ministrem Sprawiedliwości. – Dlaczego zdecydował się Pan objąć „resort gorących krzeseł”? Dlaczego

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Wokanda

Mniej kognicji, więcej obywatela

- Panie Ministrze, chciałbym porozmawiać jako dziennikarz, w mniejszym stopniu jako urzędnik resortu, a więc Pański podwładny… – Bardzo proszę. Zdaję sobie sprawę, że jest duże zapotrzebowanie środowisk prawniczych na

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 1 » Wokanda