Współpraca

Zespół redakcyjny „Na wokandzie” zaprasza sędziów, prokuratorów, praktyków prawa oraz dziennikarzy specjalizujących się w tematyce wymiaru sprawiedliwości do współpracy w zakresie przygotowywania tekstów dziennikarskich (artykułów informacyjnych oraz eksperckich).

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z redakcją.

Redakcja „Na wokandzie”
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Ministra, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa
fax: (22) 628 65 52
e-mail: nawokandzie@ms.gov.pl
www.nawokandzie.ms.gov.pl